Ustalono, że rada będzie się spotykała co dwa miesiące, a jej prezydium - co miesiąc. Sekretarz RDS Grzegorz Baczewski powiedział, że zbierane są propozycje do planu pracy na najbliższe 12 miesięcy. Ustalenia co do konkretnej tematyki posiedzeń mają zapaść podczas kolejnego spotkania prezydium.

Najbliższe plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 8 grudnia. 

W Radzie Dialogu Społecznego reprezentowane są cztery organizacje pracodawców - obok Lewiatana - Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club, a ze strony związkowej - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność". Oprócz tego zasiadają w niej przedstawiciele rządu, a głos doradczy mają reprezentanci prezydenta i prezesów NBP i GUS.

Czytaj: Prezydent Duda: Rada Dialogu Społecznego - niezwykle ważna i potrzebna

Przewodniczący Rady zmieniają się co roku - na przemian mają to być przedstawiciele związków, pracodawców i rządu. Przed Henryką Bochniarz tę funkcję pełnił przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Ustawa o RDS zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej i jest rezultatem zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Ustawa o RDS została uchwalona 24 lipca 2015 r., a pierwszy skład RDS powołał prezydent Andrzej Duda 22 października 2015 r. (PAP)