Do 16 marca powiatowe urzędy pracy (PUP) mogą składać wnioski o pieniądze z WUP. „Młodzi mieszkańcy Małopolski skorzystają z pomocy urzędów prawdopodobnie już na początku kwietnia, wtedy planujemy podpisanie umów pomiędzy WUP i PUP” – powiedziała Nyklewicz.

Pomoc będzie kierowana do osób niepracujących, nieuczących się i niekorzystających ze szkoleń, w wieku od 18 do 29 lat, które są zarejestrowane w PUP. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na staże, szkolenia, dokształcanie się oraz wsparcie podejmowania działalności na własny rachunek.

Jak poinformowała Nyklewicz, program promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na co najmniej trzy miesiące, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-20 Małopolska ma otrzymać ponad 190 mln euro, a pomocą z tego programu objętych ma być blisko 70 tys. młodych ludzi.

Na koniec stycznia w Małopolsce bez pracy było ponad 145 tys. osób, z czego ponad 53 tys. osób do 30. roku życia.

Osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez WUP Kraków w drugim kwartale 2015 r. – tam do rozdysponowania będzie kwota ok. 85 mln zł. (PAP)