"Zmniejszenie wydatków wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa do funduszu celowego w kwocie 3 mld 700 mln zł w związku z wyższymi od planowanych wpływami do FUS, a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania z budżetu państwa" - mówił podczas prac komisji wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek. Zwrócił uwagę, że więcej niż planowano wpłynęło środków ze składek. "Wynika to z lepszej niż pierwotnie zakładano sytuacji na rynku pracy" - dodał.

Wyjaśnił, że mniej niż zakładano wydano m.in. na zasiłki macierzyńskie. "W tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie" - wyliczał.

Dodał, że mniej środków niż przewidywano, przeznaczono na wypłatę emerytur pomostowych. Mniejsze było także - kontynuował Jaroszek - zapotrzebowanie na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i deputaty węglowe i kolejowe.

Wiceprezes zaznaczył, że zmniejszenie wydatków na świadczenia przedemerytalne nie wynika z wprowadzenia obniżonego wieku emerytalnego. "W pierwszych trzech kwartałach zanotowano istotnie niższą dynamikę przechodzenia na emerytury niż zakładaliśmy przy projekcie planu finansowego, stąd to zmniejszenie wynika" - wyjaśnił.

Jaroszek podkreślił, że więcej niż planowano, zostanie wydanych na zasiłki chorobowe (o 372 mln zł). Dodał, że więcej wydano także na renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki pogrzebowe - o 34 mln zł.

Mniejszej dotacji z budżetu państwa będzie potrzebował również KRUS. Wiceprezes KRUS Andrzej Kneć powiedział, że chodzi o kwotę 500 mln zł. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała tę zmianę. (PAP)

autor: Paweł Żebrowski

pż/ akw/