Opublikowany we wtorek projekt dotyczy nie tylko zmian w emeryturach i rentach z FUS, ale i przepisów emerytalnych zapisanych w ustawie o prokuraturze oraz w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

Dziś sędzia i prokurator przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do uposażenia, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat oraz 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 lat.

W opublikowanym projekcie proponuje się, aby z prawa do przejścia w stan spoczynku po osiągnięciu tego wieku mogły skorzystać wyłącznie te osoby, które wymagane warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r. (PAP)

kjed/ jbr/