Ministerstwo Finansów poinformowało, że wszystkie wskaźniki zostały zawarte w Aktualizacji Programu Konwergencji i nie będzie zmian w stosunku do tych zapisów.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019, których częścią jest APK, czytamy, że w kolejnych latach, tj. od 2017 r. założono "stopniowe, w miarę poprawy sytuacji fiskalnej oraz w ramach limitu wydatków przewidzianego przez stabilizującą regułę wydatkową, zwiększanie funduszu wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych przy jednoczesnym zachowaniu aktualnie istniejących systemów indeksacji dla części pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych".

Czytaj: Służby specjalne mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń

Wskazano, że tym roku na wzrost wynagrodzeń w budżetówce przeznaczono 2 mld zł. Kwota ta uwzględnia dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowników, które od 2010 r. były objęte "zamrożeniem".

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk powiedział w zeszłym tygodniu, że przyjęta w ubiegły czwartek przez komitet kwota wzrostu wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych na 2017 r. to 1,4 mld zł, co odpowiada wzrostowi funduszu płac średnio o 1,3 proc. (PAP)