Prezydent Duda w wystąpieniu na 28. Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność" w Płocku podkreślił, że solidarność jest jednym z najistotniejszych elementów wspólnoty narodowej i że powinny o tym pamiętać również władze, dbając m.in. o zrównoważony rozwój i stwarzanie pracownikom warunków zgodnie z zasadą równych szans.

Wyraził nadzieję, że dialog społeczny, który ma fundamentalne znaczenie dla państwa, będzie kontynuowany i rozwijany, podobnie jak realizacja zapowiedzi rządu Beaty Szydło, zgodnych z programem PiS.

"Wierzę w związku z tym głęboko, że w naszym kraju będą zachodzić nadal dobre, prospołeczne, propaństwowe, propracownicze zmiany. Takie zmiany, które my nazywamy dobrą zmianą. Wierzę w to, że będą to zmiany mądre, które w efekcie będą prowadziły do wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa, które będą także prowadziły do wzrostu znaczenia naszego kraju na arenie międzynarodowej, do tego, że nasze zdanie na tej arenie także będzie się liczyło, w tym znaczeniu, że będzie ono uwzględniane" - podkreślił prezydent. "Wierzę głęboko w to, że te dobre zmiany uda nam się wspólnie przeprowadzić" - dodał Andrzej Duda.

Zobacz: Kancelaria Prezydenta: wszyscy chcą jak najszybszego obniżenia wieku emerytalnego

Podziękował też Solidarności za dbanie o prawa praca pracowników; podkreślił, że tym samym dba ona o godność Polski. "Bo pracownicy właśnie stanowią większość naszych obywateli" - wskazał prezydent. (PAP)