O podpisaniu ustawy poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta, przypominając, że Protokół z 2014 r. wszedł w życie w 9 listopada 2015 r. Do początku października ratyfikowało go siedem państw - Norwegia, Mauretania, Wielka Brytania, Mali, Francja i Czechy i Panama. Protokół uzupełnia Konwencję nr 29 i wypełnia luki w jej stosowaniu.

Dokument odnosi się do zasad międzynarodowej współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i polityki społecznej. W Polsce zagadnienia, których dotyczy Protokół, uregulowane są w szeregu ustaw wymienionych w uzasadnieniu do projektu ustay, a także w odpowiednich aktach prawnych UE - zaznaczyła Kancelaria Prezydenta.

Polecamy: MOP: praca przymusowa przynosi oprawcom miliardowe zyski

Polskie prawo ma środki karnoprawne za zachowania polegające na zmuszaniu do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej mimo braku ich definicji. Są też przewidziane sankcje za handel ludźmi oraz zasady pomocy dla osób będących jego ofiarami - przypomniała Kancelaria.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. (PAP)