Obecnie urlop taki przewiduje art. 84 ustawy o policji. Stanowi on, że dodatkowy urlop w wymiarze do 13 dni roboczych rocznie należy się policjantom, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo osiągnęli określony wiek lub staż służby, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby. Przepis odsyła do rozporządzenia w tej sprawie z 7 czerwca 2002 r., które określa szczegóły. I tak, dodatkowy urlop w pełnym wymiarze należy się policjantom, którzy mają 15, 20 lub 25 lat służby albo 10 lat służby i osiągnęli wiek 40, 45 lub 55 lat życia. Rozporządzenie nie pomija w uprawnieniach do urlopu funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Do takich zalicza wykonywanie służby m. in. w pomieszczeniach bez stałego naturalnego światła, w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,  w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C, w warunkach narażenia na wibrację ogólną (czyli np. przy kierowaniu ruchem pojazdów na skrzyżowaniach), w hałasie, w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2 000 kcal dla mężczyzn i 1 200 kcal dla kobiet lub wymagających wymuszonej pozycji ciała a także w ciągłym napięciu i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, przy nasłuchu radiowym, przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu, konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie i stosowaniu materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych, przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz prac doświadczalnych z materiałami wybuchowymi, jak również podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicznie lub pod ziemią.

Propozycja ministerialna trochę zmienia obecne regulacje. Przewiduje, że dodatkowy 5 dniowy urlop będą mieli funkcjonariusze po 15 latach służby. Mundurowi z 20-letnim stażem dostaną 9 dni dodatkowego odpoczynku, a z 25-letnim stażem - 13 dni. Poza tym, dodatkowy 5-cio dniowy urlop będzie się należał po przepracowaniu w policji co najmniej 10 lat i po osiągnięciu wieku 40 lat,  po 45. roku życia  będzie się należał w wymiarze 9 dni. 55-latkowie i starsi dostaną 13 dni dodatkowego wypoczynku.

Ponadto projekt modyfikuje prawo do urlopu dla funkcjonariuszy pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Tutaj też pułap dostępnych na starcie dodatkowych dni urlopu zaczyna się od 5. Zgodnie z propozycją, dostanie go policjant ręcznie kierujący ruchem na skrzyżowaniach, jeśli przepracuje w takich warunkach co najmniej 80 godzin w miesiącu.

Na 13 dni dodatkowego płatnego urlopu będą mogli liczyć policjanci, którzy zwalczają terroryzm. Pod warunkiem jednak, że poświęcą się tej pracy przez co najmniej 80 godzin w miesiącu.