"Nie ma wolności bez przedsiębiorczości, nie ma wolności bez ludzi przedsiębiorczych, nie ma wolności bez zaradności i bez pracowitości. Dla mnie środowiska pracodawców, środowiska ludzi biznesu, praktyki życia gospodarczego - to jest jedno z największych osiągnięć wolnej Polski" - mówił Komorowski.

Prezydent przypomniał czasy stanu wojennego, gdy był internowany i uczestniczył w spotkaniach klubu dyskusyjnego uwięzionych. Pewnego dnia - mówił - odbyła się tam prelekcja ekonomisty, który udowadniał wyższość socjalizmu nad kapitalizmem na przykładzie Jugosławii. "To pasowało do naszej ówczesnej mentalności. Tak myśleliśmy, bo tak nas wychowano, ukształtowano" - wspominał prezydent. Jak mówił, w trakcie tamtej dyskusji w gronie internowanych ukształtowała się jednak czteroosobowa "frakcja prokapitalistyczna" skupiona wokół prof. Stefana Kurowskiego, która lansowała pogląd o wyższości kapitalizmu i wolnego rynku nad gospodarką planową. Obecny prezydent był drugim członkiem tej frakcji, pozostali to Stefan Niesiołowski i Maciej Rayzacher. "Frakcja prokapitalistyczna" - wspominał Komorowski - zaznaczała swoją odrębność spacerując po spacerniaku tylko we własnym gronie.

"Trzeba było wykonać ogromną pracę, aby w ramach wolnej Polski umocnić przekonanie, że fragmentem tej wolności, fundamentem tej wolności musi być wolność gospodarcza, wolny rynek. Trzeba było przebudować mentalność ówczesnych elit politycznych, ówczesnej opozycji antykomunistycznej, a także opozycji solidarnościowej związanej ze związkami zawodowymi. Trzeba było przebudować w sposób niesłychanie głęboki mentalność całego niemal społeczeństwa. Przecież wtedy się wierzyło, że państwo jest po to, aby rozwiązywać wszystkie problemy i aby zwalniać ludzi z obowiązku myślenia o własnym bezpieczeństwie, o własnym wysiłku, o własnej pracy, o własnej odwadze brania własnego losu we własne ręce" - mówił prezydent.

"Droga, jaką przeszliśmy przez 25 lat, jest niezwykłą drogą. (...) Należy dostrzec i podziękować ludziom, którzy mieli odwagę brać odpowiedzialność za własne życie, za życie swoich rodzin, potem także za życie pracowników, na własne barki. To była wielka szkoła wolnego rynku i odpowiedzialności za siebie, za cały kraj" - dodał prezydent, zwracając się do przedstawicieli Pracodawców RP.

Komorowski podczas gali poinformował, że Kancelaria Prezydenta RP opracowała projekt zmian w ordynacji podatkowej. "Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wątpliwości w sprawie wykładni przepisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Projekt przewiduje tez wprowadzenie maksymalnego czasu zawieszania i przerywania przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego" - powiedział prezydent.

Uroczysta gala, która jest zwieńczeniem jubileuszowego 25. roku działalności Pracodawców RP, odbywa się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Biorą w niej udział osoby ze świata gospodarki, polityki oraz kultury, m.in. b. prezydent Lech Wałęsa, b. premierzy Czesław Bielecki, Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miler i Władysław Pawlak.

(PAP)