„Ideą Forum jest zdobywanie wiedzy i wymiana doświadczeń. II edycja została poświęcona problemom oraz wyzwaniom współczesnego rynku pracy”– powiedział PAP prezydent Grzegorz Sapiński.

Uczestnicy Forum mieli okazję pogłębić i zaktualizować swoją wiedzę na temat sytuacji na rynku pracy w Polsce, zapoznali się z trendami i prognozowanymi zmianami w długoletniej perspektywie.

„Dowiedzieli się, jak skutecznie rekrutować przy wykorzystaniu social media. Jak oceniać i motywować pracowników oraz jak zatrudniać obcokrajowców” - wyjaśniła prezes Fundacji KIP Zuzanna Szczudlik.

Prelekcje prowadzili fachowcy z bogatym doświadczeniem w zakresie biznesu, e-marketingu, procedur zatrudniania i rynku pracy.

Prelegenci stwierdzili, że do problemów rynku pracy przyczyniają się brak wykwalifikowanych pracowników, postępująca automatyzacja i rutynizacja pracy, długie procesy rekrutacyjne, niski poziom kompetencji menedżerkich oraz brak aktywności zawodowej osób, które mogłyby, ale nie powracają na rynek pracy.

"Należy także zwrócić uwagę na tzw. koktajl pokoleniowy, czyli brak wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem, inne wartości, oczekiwania i cele" - podkreśliła prezes Szczudlik.

W panelu dyskusyjnym pod hasłem – „Rynek pracy oczami przedsiębiorców” wzięli udział przedstawiciele Kaliskiej Rady Biznesu, lokalnych firm oraz prezydent.

„Jak ważny biznes jest dla Kalisza, to wystarczy powiedzieć, że w Kaliszu mamy 3 proc. bezrobocia, a w ciągu trzech lat wpływy z PIT-u do budżetu wzrosły o ponad 40 proc. Musimy wychodzić naprzeciw potrzebom pracodawców, bo daje to wyraźny efekt dla możliwości inwestycyjnych całego miasta”– powiedział prezydent Sapiński. (PAP)

autor: Ewa Bąkowska

edytor: Dorota Skrobisz

bak/ skr/