Wypadek przy pracy

Ubezpieczenia społeczne HR

Wypadek przy pracy został zdefiniowany jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez...

16.12.2009

Projekt przeniesienia Contact Center w firmie X

HR

Artykuł w formie studium przypadku opisuje doświadczenia firmy X związane z wdrożeniem projektu przeniesienia Contact Center do nowej lokalizacji. W tekście wskazane są: geneza projektu wraz z jego...

09.12.2009

Zwrot nieprawidłowo wydanych środków z ZFŚS

HR

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pźn. zm.) dalej u.z.f.ś.s., środki ZFŚS przeznaczone...

02.12.2009

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2010

HR

Serwis HR zaprasza do udziału w Badaniu Najlepsi Pracodawcy 2010 prowadzonego przez firme doradczą Hewitt Associates

30.11.2009

Zlecanie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

HR

Niniejszy komentarz kompleksowo omawia zagadnienie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych, a w szczeglności: obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, planowanie pracy w godzinach...

18.11.2009

W ogłoszeniach o pracę pełno jest dyskryminacji

HR

Płeć, wiek, wygląd, niepełnosprawność wśród ogłoszeń o pracę jest mnóstwo takich, które są niezgodne z prawem o dyskryminacji wynika z raportu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

13.11.2009

Kompetencje i umiejętności kadr w nowoczesnej gospodarce

Ubezpieczenia społeczne HR

W artykule zaprezentowane zostały wyniki trwającego obecnie projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt.: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Celem tego projektu jest wskazanie...

11.11.2009

Jak wygląda obecnie polityka personalna w firmach?

HR

W ciągu ostatnich miesięcy zmienił się rynek pracy, a co za tym idzie polityka personalna firm. Czy obecnie pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiedniej kadry pracownikw? Jak wygląda popyt i...

10.11.2009

Pozapłacowe formy wynagrodzeń

HR

Omwiono zagadnienia związane z pozapłacowymi formami wynagrodzeń stosowanymi w firmie w aspekcie tendencji do upraszczania struktury wynagrodzeń i liczby ich składnikw. Przedstawiono zasady...

04.11.2009

Kompetencje coacha - szef czyli coach

HR

Artykuł to kompleksowy materiał dający odpowiedź na pytania kto może stać się coachem, czy każdy szef może być coachem? W treści znajdziemy także pytania pozwalające przyjrzeć się swoim kompetencjom...

28.10.2009
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski