Szkolenia w ramach Akademii Wiedzy w DPD Polska

HR

Istniejący od 2009 r. program szkoleń w firmie kurierskiej DPD Polska Akademia Wiedzy okazał się sukcesem rozwojowym dla organizacji.Akademia Wiedzy jest programem szkoleniowym dla pracownikw i...

20.01.2010

Emerytury pomostowe

Ubezpieczenia społeczne HR

Od 1 stycznia 2009 r., osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. pracujące w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej w obniżonym wieku emerytalnym....

13.01.2010

Paranoik w pracy

HR

Paranoja pracy występuje dość powszechnie. Polega na nieprzystającym do rzeczywistości myśleniu o środowisku pracy, nacechowanym nieufnością i poczuciem zagrożenia. Paranoja pracy ma niszczące skutki...

06.01.2010

Świadczenia chorobowe na przełomie roku

HR

Zdarza się, że na przełomie roku pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim. Powstaje wwczas problem, czy za dni nieobecności w pracy w styczniu należy im wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy może...

30.12.2009

Jakie są obowiązki pracodawców w okresie zimowym?

HR

Odśnieżanie dachw, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych zimą prac budowlanych, zapewnienie ciepłej odzieży i posiłkw regenerujących osobom pracującym na zewnątrz - o tym powinni...

29.12.2009

Wypadek przy pracy

Ubezpieczenia społeczne HR

Wypadek przy pracy został zdefiniowany jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez...

16.12.2009

Projekt przeniesienia Contact Center w firmie X

HR

Artykuł w formie studium przypadku opisuje doświadczenia firmy X związane z wdrożeniem projektu przeniesienia Contact Center do nowej lokalizacji. W tekście wskazane są: geneza projektu wraz z jego...

09.12.2009

Zwrot nieprawidłowo wydanych środków z ZFŚS

HR

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pźn. zm.) dalej u.z.f.ś.s., środki ZFŚS przeznaczone...

02.12.2009