Jak mówi Hickiewicz, obowiązujący dziś Kodeks pracy "to akt prawny z początku lat siedemdziesiątych, akt prawny z innej epoki, który skończył już 40 lat, bo wszedł w życie 1 stycznia 1975 roku, był nowelizowany już około 90 razy".

Główny Inspektor Pracy dodaje, że Kodeks pracy, gdy powstawał, był naprawdę dobrym aktem prawnym. "Natomiast dzisiaj mamy inną rzeczywistość gospodarczą, inny rodzaj przedsiębiorstw - pamiętajmy, że gros firm, które funkcjonują na naszym rynku pracy to są przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa" - mówi. Według Hickiewicz trzeba o nich myśleć, by Kodeks pracy i przepisy mu towarzyszące tak napisać, aby były zrozumiałe, jasne, przejrzyste i łatwe do egzekwowania na przykład przez Państwową Inspekcję Pracy. "Dzisiaj ze stosowaniem Kodeksu problemy mają nie tylko strony stosunku pracy, ale także i eksperci" - podkreśla.

Polecamy: Będzie większy ład w kodeksie pracy

"Powinniśmy już bardzo poważnie dyskutować nad zmianą przepisów" - ocenia szefowa PIP. "Parę ładnych lat temu zastanawiała się nad tym Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powołana w 2002 roku. Komisja przez cztery lata pracowała i przygotowała nowy kodeks indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, te projekty powstały, po jakimś czasie zostały zamieszczone na stronie ministerstwa pracy, można się z nimi zapoznać, natomiast nie przeszły one do dalszej debaty publicznej, nie zostały poddane dalszym pracom legislacyjnym. Sami autorzy tych projektów, najwybitniejsi profesorowie prawa pracy mówią, że minęła dekada i wiele rozwiązań, które tam zaproponowali trochę się już zdezaktualizowało" - podkreśla Hickiewicz.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy została powołana w 2002 r. przez premiera Leszka Millera, z inicjatywy ministra pracy i polityki społecznej Jerzego Hausnera. Jak czytamy na stronie resortu pracy, komisja "była zespołem niezależnych ekspertów realizującym własną wizję kodyfikacji stosunków pracy". W jej skład wchodzili m.in.: prof. Michał Seweryński – przewodniczący (do września 2003 r . przewodniczącym komisji był prof. Tadeusz Zieliński), prof. Ludwik Florek, prof. Grzegorz Goździewicz, prof. Zbigniew Hajn, prof. Walerian Sanetra, prof. Barbara Wagner, prof. Jan Wojtyła, prof. Jerzy Wratny, prof. Teresa Liszcz. Komisja zakończyła prace w październiku 2006 r.(PAP)