Nieco o historii bhp...

BHP

Hipokrates radził lekarzom w swoich pismach: Istnieje wiele zawodw związanych z niebezpieczeństwem powstania chorb, dlatego: ważne jest to, aby lekarz pytał chorego o zawd. - Czyż nie jest to...

19.11.2008

BHP w związku z występowaniem czynników chemicznych

BHP

W rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.) dalej...

12.11.2008

Obowiązek zapewnienia palarni

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z...

29.10.2008

Ryzyko zawodowe - obowiązki pracodawcy

BHP

Czy pracodawca prowadzący sklep spożywczy, zatrudniający pięciu pracowników jest zobowiązany do poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym?

22.10.2008

Ręczne prace transportowe zostaną wyeliminowane?

BHP

Ministerstwo Pracy przygotowało nowelizację rozporządzenia z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313). Nowe przepisy...

22.10.2008

Badania lekarskie pracownika tymczasowego

BHP

Czy na badania lekarskie pracownika tymczasowego może kierować pracodawca użytkownik?Fakt ten, regulowany byłby w umowie pomiędzy pracodawcą a pracodawcą użytkownikiem.Czy w przypadku rozwiązania...

22.10.2008

Praca spawacza - wcześniejsza emerytura

BHP

Czy praca w charakterze spawacza (w firmie budowlanej) jest pracą w szczególnych lub uciążliwych warunkach uprawniająca do wcześniejszej emerytury?

22.10.2008