Badania lekarskie pracowników

BHP

Obowiązek pracownika polegający na poddaniu się badaniom lekarskich, jest konkretyzacją ogólnego nakazu przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny.

28.06.2010

Instrukcja obsługi maszyny

BHP

Przepisy wymagają od producenta, by do każdego egzemplarza sprzedawanej maszyny dołączył instrukcję obsługi. Stanowi ona najważniejsze źrdło informacji o prawidłowym użytkowaniu maszyny lub...

23.06.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski