Inspekcja Ochrony Środowiska

BHP

Kontrola przestrzegania przepisw normujących ochronę środowiska oraz prawidłowego korzystania ze środowiska, jak rwnież szereg innych zadań nałożonych przez ustawodawcę spoczywa na organach Inspekcji...

22.03.2010

Praca z laptopem

BHP

Rosnąca intensywność użytkowania przenośnych komputerów rodzi wiele pytań dotyczących wymagań ergonomii przy organizowaniu stanowisk pracy z laptopem.

17.03.2010

„Ciężka” praca

BHP

Wiele danych wskazuje na gwałtowny wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości w populacji osb dorosłych i dzieci na całym świecie. Problem ten nasila się także wśrd Polakw. Według Światowej...

17.03.2010