Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę

BHP

Komentarz dotyczy problematyki nawiązywania i rozwiązywania umowy o pracę. Scharakteryzowano m.in. rodzaje umowy o pracę, warunki ich zawarcia, tryb informowania pracownikw o warunkach zatrudnienia...

19.05.2010

Ustawa o GMO

BHP

Nawet o tym nie wiedząc, coraz częściej stykamy się z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (w skrcie: GMO), tj. takimi, ktrych geny zostały celowo zmienione lub zastąpione genami innych organizmw....

19.05.2010

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

BHP

Komentarz Serwisu BHP dotyczy bezpiecznych warunków magazynowania materiałów niebezpiecznych i zagrożeń stwarzanych przez te materiały. Omówiono m.in. modele i podstawy klasyfikacji materiałów...

10.05.2010