Badania i pomiary czynników środowiska pracy

BHP

Nie poźniej niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracy należy dokonać pomiaru parametrów (stężenia, natężenia) szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli...

14.06.2010

Opłaca się odwoływać od decyzji inspektora pracy

BHP

Prawie 90 proc. wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji nakazujących zaniechania działań niezgodnych z prawem pracy jest rozpoznawanych pozytywnie dla pracodawców. W 2009 r. uwzględniono około 8 tys....

09.06.2010

Koszty organizacji szkoleń BHP

BHP

Pracodawcy zobligowani są do odpowiedniego przygotowania pracowników do świadczenia pracy. W szczególności muszą zapewnić pracownikom szkolenia bhp. Realizując takie obowiązki, pracodawcy ponoszą...

07.06.2010

Praca w kontakcie z czynnikami chemicznymi

BHP

Z chemią mamy do czynienia na każdym kroku, także w pracy zawodowej. Wśród tysięcy substancji chemicznych wiele oddziałuje w sposób szkodliwy na człowieka. Z tego względu występowanie w miejscu pracy...

02.06.2010