Ocena podatności na stres

BHP

Charakterystyki temperamentalne odpowiadają za odporność człowieka na stres. Jedną z najpopularniejszych teorii dotyczących temperamentu jest Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua, a jedno z...

18.05.2011

Rzeczoznawcy do spraw bhp pod kontrolą PIP

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rzeczoznawcw do spraw bhp (Dz. U. Nr 87, poz. 488) inspektorzy pracy...

16.05.2011

Zasady tworzenia regulaminów pracy

BHP

Regulamin pracy jest jednym z ważniejszych wewnętrznych dokumentów w zakładzie pracy. Tym samym należy zadbać o jego poprawne sporządzenie - niniejszy komentarz Serwisu BHP może być w tym zakresie...

11.05.2011

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji filmowej

BHP

O tym, że spraw bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej nie można bagatelizować świadczą zdarzające się w niej wypadki czasem nawet śmiertelne. Takim przykładem może być tragiczna...

11.05.2011

Kiedy należy dostarczyć deklarację zgodności?

BHP

Przy modernizacji parku maszynowego zainstalowano nową maszynę (wtryskarkę) od producenta A, robot-automat do obsługi dostarczone przez firmę B oraz podstację od firmy C - jej własnej konstrukcji....

09.05.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski