Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy

HR

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę stosunku pracy ma charakter wyjątkowy. Zgodnie z obowiązującymi regułami interpretacyjnymi żaden...

14.07.2010

Nowelizacja Kodeksu pracy

BHP

Do rozdziału III ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pźn. zm.) wprowadzono nowe przepisy (art. 1031-1036). Nowelizacja dotyczy uprawnień i...

12.07.2010

Psychologiczne oddziaływanie lokalizacji miejsca pracy

HR

Genius loci (łac. duch opiekuńczy danego miejsca) to duch lub demon władający albo opiekujący się jakimś miejscem. Według mitologii rzymskiej jest to opiekuńcza siła, coś co sprawia, że dana...

07.07.2010

Wulkanizator

BHP

Praca wulkanizatora polega przede wszystkim na naprawie opon i dętek. Wykonywane przez niego czynności sprowadzają się m.in. do podnoszenia pojazdów za pomocą podnośnika, demontowania kół, nakładania...

07.07.2010

Ustawa o systemie oceny zgodności

BHP

Czy wiesz, które maszyny są bezpieczniejsze od innych? Chodzi o maszyny i urządzenia oraz inne wyroby, jak np. środki ochrony indywidualnej, które zostały wykonane z uwzględnieniem wymagań...

05.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski