Nowe zasadnicze wymagania dla maszyn

BHP

Od początku 2010 r. obowiązują nowe wymagania zasadnicze dla maszyn wprowadzające w życie postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. nr 2006/42/WE w sprawie maszyn...

01.12.2010

Pracownica chroniona przed zwolnieniem do 65 roku życia

Ubezpieczenia społeczne HR

Dyskryminacją ze względu na płeć Trybunał Sprawiedliwości UE uznał austriackie przepisy emerytalne zezwalające na zwolnienie z pracy kobiety, z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury 5 lat...

01.12.2010

Służba medycyny pracy

BHP

Głównym zadaniem jednostek podstawowych służby medycyny pracy (SMP) jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi. SMP obejmuje swoją opieką i nadzorem pracowników, osoby...

29.11.2010

Zakres analizy stanu bhp w zakładzie pracy

BHP

Obowiązek analizowania stanu bhp dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od liczby wypadków przy pracy, zapadalności na choroby zawodowe czy rozmiarów zakładu.

24.11.2010

Prace szczególnie niebezpieczne

BHP

Zaszeregowanie pracywykonywanejna terenie zakładu pracy do pracy szczególnie niebezpiecznej niesie za sobą pewne obowiązki, poczynając od określenia i przestrzegania szczegółowych wymagań w postaci...

24.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski