Prace szczególnie niebezpieczne

BHP

Zaszeregowanie pracywykonywanejna terenie zakładu pracy do pracy szczególnie niebezpiecznej niesie za sobą pewne obowiązki, poczynając od określenia i przestrzegania szczegółowych wymagań w postaci...

24.11.2010

Zakres analizy stanu bhp w zakładzie pracy

BHP

Obowiązek analizowania stanu bhp dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od liczby wypadków przy pracy, zapadalności na choroby zawodowe czy rozmiarów zakładu.

24.11.2010

Transport towarów niebezpiecznych

BHP

Transport drogowy często obejmuje przewz towarw klasyfikowanych zgodnie z umową ADR jako niebezpiecznych i w związku z tym wymagającym większych środkw ostrożności. O ile przewoźnicy zazwyczaj zdają...

17.11.2010

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca albo...

15.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski