Polacy masowo wyłudzają zasiłki chorobowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I płroczu 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 38,3 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o...

12.08.2008

Sytuacja na rynku pracy w lipcu br.

HR

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca) wyniosła w lipcu 2008 r. 9,4 % i w porwnaniu do czerwca spadła o 0,2 punktu procentowego wynika z danych Ministerstwa...

11.08.2008

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy

BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pźn. zm.)

06.08.2008

Kodeks pracy

BHP

Kodeks pracy to akt prawny stanowiący zbir przepisw regulujących prawa i obowiązki pracownikw i pracodawcw, wynikające ze stosunku pracy i dotyczące wszystkich pracownikw i osb wykonujących pracę bez...

29.07.2008

Dane z rynku pracy za czerwiec

HR

Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu br. roku 9,6 %. i w porwnaniu do maja tego roku spadła o 0,4 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła w czerwcu 1.458,8 tys. osb i spadła o 66,8 tys. osb...

28.07.2008