Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

BHP

Praca operatora (kierowcy) wzka jezdniowego z napędem silnikowym wykonywana jest na terenie zakładu pracy, podczas transportu wewnątrzzakładowego i obsługi wzka, w tym: na drogach i placach...

06.12.2010

Nadpłacone składki - jak będzie można je odzyskać?

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na nowo regulować zasady zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek. Zasady te będą podobne do tych, ktre uprawniają...

06.12.2010

Nowe zasadnicze wymagania dla maszyn

BHP

Od początku 2010 r. obowiązują nowe wymagania zasadnicze dla maszyn wprowadzające w życie postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. nr 2006/42/WE w sprawie maszyn...

01.12.2010

Pracownica chroniona przed zwolnieniem do 65 roku życia

Ubezpieczenia społeczne HR

Dyskryminacją ze względu na płeć Trybunał Sprawiedliwości UE uznał austriackie przepisy emerytalne zezwalające na zwolnienie z pracy kobiety, z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury 5 lat...

01.12.2010

Służba medycyny pracy

BHP

Głównym zadaniem jednostek podstawowych służby medycyny pracy (SMP) jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi. SMP obejmuje swoją opieką i nadzorem pracowników, osoby...

29.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski