Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy

BHP

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy wydaje Rada Ministrw lub ministrowie (w szczeglności Minister Pracy i Polityki Społecznej) na mocy delegacji zawartej w samym Kodeksie. Najczęściej przywoływanym...

08.08.2011

Zmiany w kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy

BHP

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 142 poz. 829) zostały skorygowane prawa i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy....

05.08.2011

Napo - czyli urozmaicenie szkoleń bhp

BHP

Każdy, kto zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wie, że nie zawsze bywa to miłe i proste zajęcie. Szczeglnie trudnym momentem dla każdego prowadzącego...

03.08.2011

System oceny zgodności

BHP

Od pracodawców eksploatujących maszyny i urządzenia zależy ich bieżąca sprawność techniczna oraz dostosowanie starszych typów do aktualnie obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Podstawowym aktem...

01.08.2011

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,8 proc.

Ubezpieczenia społeczne HR

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,8 proc. wobec 12,2 proc. w maju - podał we wtorek GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca wyniosła 1 mln 883,3 tys. osb.

29.07.2011

Statystyka wypadków przy pracy w I kwartale 2011 r.

BHP

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. zanotowano ogłem 22174 wypadkw przy pracy, co daje 246, 3 wypadki na dzień, z tej liczby: wypadki lekkie - 21930 co daje 243, 6 wypadkw dziennie, wypadki...

27.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski