Staż pracy i jego rodzaje

HR

Praca zawodowa stanowi głwne źrdło utrzymania pracownika i jego rodziny. Problem pracy jako sfery aktywności społeczeństw i państw jest przedmiotem niezliczonej ilości opracowań. Państwa poświęciły...

27.01.2010

Charakter obowiązków pracodawcy

BHP

Pracodawca, jak chyba żaden inny podmiot, jest obarczony bardzo licznymi obowiązkami, z których znaczna część dotyczy realizacji konstytucyjnego prawa każdego obywatela do bezpiecznych i...

20.01.2010

Szkolenia w ramach Akademii Wiedzy w DPD Polska

HR

Istniejący od 2009 r. program szkoleń w firmie kurierskiej DPD Polska Akademia Wiedzy okazał się sukcesem rozwojowym dla organizacji.Akademia Wiedzy jest programem szkoleniowym dla pracownikw i...

20.01.2010

Statystyczna karta wypadkowa - faza przedwypadkowa

BHP

W celu uzyskania pełnych i prawdziwych danych o stanie wypadkowości ważne jest prowadzenie rejestracji zaistniałych w zakładach zdarzeń wypadkowych, rzetelne przeprowadzanie dochodzenia powypadkowego...

18.01.2010

Ósma nowelizacja Kodeksu pracy w 2009 roku

BHP

Po raz smy w 2009 r. posłowie zmienili ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pźn. zm.) dalej k.p. Zmiany dotyczą urlopw macierzyńskich i...

13.01.2010

Emerytury pomostowe

Ubezpieczenia społeczne HR

Od 1 stycznia 2009 r., osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. pracujące w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej w obniżonym wieku emerytalnym....

13.01.2010

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

BHP

Komentarz charakteryzuje postępowanie w sprawie wypadków w drodze do pracy i z pracy. Problematykę tę zilustrowano licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego. Zdefiniowano ponadto pojęcie wypadków osób...

11.01.2010