Choroba pracownika

Ubezpieczenia społeczne HR

Komentarz omawia problematykę niezdolności do pracy z powodw zdrowotnych. Porusza kwestię wypadkw przy pracy i chorb zawodowych. Omawia rodzaje i wysokość świadczeń należnych pracownikowi w wypadku...

12.08.2009

Sprawdź, czy wiesz, jak oceniać ryzyko zawodowe

BHP

Z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wynika obowiązek pracodawcy wdrożenia profilaktyki ochrony zdrowia, tj....

12.08.2009

Sytuacja na rynku pracy w lipcu br.

HR

Według szacunkw, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 10,8% i w porwnaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2009 r....

06.08.2009

Jak urozmaicić pracę monotonną?

BHP

Obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie wynika z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974...

05.08.2009

Czasem nadmierny stres spowoduje wypadek przy pracy

BHP

Pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska coraz częściej daje się we znaki nowa choroba społeczna stres. Wykonywanie zadań służbowych w napięciu może prowadzić do poważnych schorzeń, a nawet do...

29.07.2009