Nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych

BHP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140) dalej r.w.s.n., w przeciwieństwie...

10.03.2010

Uzasadnienie wypowiedzenia

HR

Szczegłowa analiza uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jako najważniejszego elementu tego wypowiedzenia. Komentarz wskazuje konieczność uzasadnienia rwnież w kontekście...

10.03.2010

Ile wydano zezwoleń na pracę cudzoziemcom?

HR

W roku ubiegłym wydano blisko 30 tys. zezwoleń na pracę, prawie 60 proc. więcej niż rok wcześniej. Pracowało też 189 tys. cudzoziemcw zza wschodniej granicy na podstawie odrębnych przepisw. Dane te...

09.03.2010

Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

BHP

Komentarz Serwisu BHP dotyczy zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Omówiono strukturę organizacyjną inspekcji, jej uprawnienia kontrolne (zwłaszcza w zakresie chorób zawodowych), a...

08.03.2010

Szczepienia ochronne obowiązkowe

BHP

Wymóg wykonywania szczepień ochronnych przez pracowników został zawarty w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570...

03.03.2010

Bardziej zaufać ergonomii

BHP

W interesie pracodawców oraz służb bhp leży ograniczanie zagrożeń na stanowisku pracy. Dokonuje się ono najczęściej przez kształtowanie struktury przestrzennej warunków pracy oraz wdrażanie zasad...

03.03.2010

Alternatywne źródła pozyskiwania kandydatów

HR

Przy poszukiwaniu kandydata do pracy niezmiernie ważne jest, jaką metodę pozyskania ofert kandydatw wybierze przedsiębiorstwo. Metoda ta wpływa zarwno na ilość dostępnych kandydatw jak też na jakość...

03.03.2010