Obciążenia psychofizyczne na stanowisku pracy

BHP

Działania służby bhp w zakresie oceny warunków pracy - z uwzględnieniem wymagań ergonomii - przyczynią się do identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz wdrożenia działań...

12.10.2009

BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

BHP

Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić im ochronę przed szkodliwym działaniem włókien...

07.10.2009

Okresy odpoczynku od pracy

HR

Komentarz zawiera informacje na temat wymiaru normy dziennej i tygodniowej przysługującego odpoczynku. Wymienia pracownikw, ktrych nie dotyczy okres odpoczynku dobowego oraz okoliczności...

07.10.2009

Zbierając na emeryturę warto inwestować w akcje

Ubezpieczenia społeczne

Oszczędzanie w bezpiecznym funduszu emerytalnym, ktry lokowałby środki tylko w obligacjach, nie gwarantuje godnej emerytury. Wystarczy, że przez dłuższy czas będzie wyższa inflacja, by stracić część...

06.10.2009

Obowiązki kadry kierowniczej w aspekcie bhp

BHP

Na pracodawcach i organizatorach pracy spoczywa odpowiedzialność za tworzenie takich warunków pracy w zakładzie, które w pełni zabezpieczyłyby pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi i...

05.10.2009

Szkodliwe czynniki chemiczne i nanocząsteczki

BHP

Jedna piąta pracowników UE skarży się na pracę w narażeniu na trujące opary przez jedną czwartą lub więcej czasu, który spędzają w pracy, natomiast dla 15% pracowników kontakt z substancjami...

30.09.2009