Klasyfikacja zdarzeń wypadkowych

BHP

Komentarz charakteryzuje prawną klasyfikację zdarzeń wypadkowych. Zespł powypadkowy musi dokonać prawnej kwalifikacji zdarzenia, tj. stwierdzić, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy czy spełnia...

30.11.2009

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2010

HR

Serwis HR zaprasza do udziału w Badaniu Najlepsi Pracodawcy 2010 prowadzonego przez firme doradczą Hewitt Associates

30.11.2009

Praca przy prasach

BHP

Bezpieczna obsługa prasy sprowadza się do odcięcia dostępu do przestrzeni narzędziowej w czasie wykonywania zamykającego ruchu suwaka.

25.11.2009

Transport ADR - klasyfikacja towarów niebezpiecznych

BHP

W komentarzuSerwisu BHPAndrzej Jankczak charakteryzuje zagadnienia związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych w odniesieniu do spedytora, hurtowni, zakładu, który wytwarza lub, do...

23.11.2009

Zlecanie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

HR

Niniejszy komentarz kompleksowo omawia zagadnienie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych, a w szczeglności: obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, planowanie pracy w godzinach...

18.11.2009

Ochrona przeciwpożarowa - wymagania normalizacyjne

BHP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)...

17.11.2009

Metody badania wypadku

BHP

Celem niniejszego komentarza Serwisu BHP jest przedstawienie metodyki badań wypadków przy pracy w sposób przystępny i praktyczny z uwzględnieniem procedury postępowania oraz profilaktyki...

16.11.2009