Projekt przeniesienia Contact Center w firmie X

HR

Artykuł w formie studium przypadku opisuje doświadczenia firmy X związane z wdrożeniem projektu przeniesienia Contact Center do nowej lokalizacji. W tekście wskazane są: geneza projektu wraz z jego...

09.12.2009

Zwrot nieprawidłowo wydanych środków z ZFŚS

HR

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pźn. zm.) dalej u.z.f.ś.s., środki ZFŚS przeznaczone...

02.12.2009

Klasyfikacja zdarzeń wypadkowych

BHP

Komentarz charakteryzuje prawną klasyfikację zdarzeń wypadkowych. Zespł powypadkowy musi dokonać prawnej kwalifikacji zdarzenia, tj. stwierdzić, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy czy spełnia...

30.11.2009

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2010

HR

Serwis HR zaprasza do udziału w Badaniu Najlepsi Pracodawcy 2010 prowadzonego przez firme doradczą Hewitt Associates

30.11.2009