Nieco o historii bhp...

BHP

Hipokrates radził lekarzom w swoich pismach: Istnieje wiele zawodw związanych z niebezpieczeństwem powstania chorb, dlatego: ważne jest to, aby lekarz pytał chorego o zawd. - Czyż nie jest to...

19.11.2008

BHP w związku z występowaniem czynników chemicznych

BHP

W rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.) dalej...

12.11.2008

Świadectwo pracy w praktyce

HR

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, stanowi bowiem źródło informacji o pracowniku dla kolejnego pracodawcy, m.in. o posiadanym stażu pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych przez...

12.11.2008

Odwołanie od wypowiedzenia

Złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę powoduje automatycznie powstanie po stronie pracownika uprawnienia do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie to zawsze może być wniesione do...

05.11.2008

Kadra menedżerska narzeka na zarobki

HR

Zakończyła się pierwsza edycja badań wśrd polskiej kadry menedżerskiej w ramach programu Talent Club, ktrego organizatorem i pomysłodawcą jest firma Diners Club Polska. Menedżer w Polsce to pracownik...

03.11.2008