Inspekcja Ochrony Środowiska

BHP

Kontrola przestrzegania przepisw normujących ochronę środowiska oraz prawidłowego korzystania ze środowiska, jak rwnież szereg innych zadań nałożonych przez ustawodawcę spoczywa na organach Inspekcji...

22.03.2010

„Ciężka” praca

BHP

Wiele danych wskazuje na gwałtowny wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości w populacji osb dorosłych i dzieci na całym świecie. Problem ten nasila się także wśrd Polakw. Według Światowej...

17.03.2010

Praca z laptopem

BHP

Rosnąca intensywność użytkowania przenośnych komputerów rodzi wiele pytań dotyczących wymagań ergonomii przy organizowaniu stanowisk pracy z laptopem.

17.03.2010

Wyzwania dla działów HR w 2010 roku

HR

Badanie przeprowadzone dla Europejskiego Stowarzyszenia HR (EChr) wykazało, że największym i najpilniejszym wyzwaniem dla działw HR w roku 2010 będzie rozwinięcie własnych kompetencji biznesowych,...

15.03.2010

Uzasadnienie wypowiedzenia

HR

Szczegłowa analiza uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jako najważniejszego elementu tego wypowiedzenia. Komentarz wskazuje konieczność uzasadnienia rwnież w kontekście...

10.03.2010

Nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych

BHP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140) dalej r.w.s.n., w przeciwieństwie...

10.03.2010