Premia nie zastąpi wynagrodzenia za nadgodziny

Pracodawca nie może wypłacać pracownikowi zryczałtowanych premii lub nagród za pracę w godzinach nadliczbowych. Za nadgodziny należy się wynagrodzenie obliczone zgodnie z zasadami przewidzianymi w...

17.08.2011

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy

BHP

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy wydaje Rada Ministrw lub ministrowie (w szczeglności Minister Pracy i Polityki Społecznej) na mocy delegacji zawartej w samym Kodeksie. Najczęściej przywoływanym...

08.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski