Polski przekład międzynarodowego kodeksu praktyk bhp

BHP

Zespół redakcyjny Wyższego Urzędu Górniczego przygotował polski przekład Kodeksu praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górnictwa węglowego Międzynarodowej Organizacji...

12.03.2009

Wyzwania dla HR na czas kryzysu

HR

10 lutego 2009 r. odbyło się 5 otwarte spotkanie dyskusyjne Rady Programowej Serwisu HR. Tym razem dyskusję w temacie przewodnim, jakim był HR w dobie zbliżającej się trudnej sytuacji gospodarczej,...

11.03.2009

GIP apeluje o terminowe wypłacanie wynagrodzeń

HR

Głwny Inspektor Pracy Tadeusz Zając apeluje, by pracodawcy terminowo wypłacali wynagrodzenia i deklaruje, że w obliczu trudności finansowych Państwowa Inspekcja Pracy gotowa jest udzielić...

23.02.2009

Wydawanie i sprostowanie świadectwa pracy

HR

Obowiązek sporządzenia i wydania świadectwa pracy wynika bezpośrednio z art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zobowiązanym...

18.02.2009

Wymagania bhp dla artystów

BHP

Czy artysta to zawd niebezpieczny? Chyba tak, ponieważ przed ponad ćwierćwieczem minister kultury wydał obowiązujące do dziś bez jakichkolwiek zmian rozporządzenie określające wymagania...

18.02.2009