Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy

BHP

Komentarz Serwisu BHP dotyczy zagadnień związanych z przeniesieniem pracownika na inne stanowisko pracy. W szczególności Artur Paszkowski omówił przeniesienie spowodowane wypadkiem przy pracy i...

20.10.2010

Alkohol i zła organizacja

BHP

Do tragicznego w skutkach wypadku przy pracy doszło w jednym z przedsiębiorstw budowlanych.

20.10.2010

Pracownicy o niskich kwalifikacjach na rynku pracy

HR

Sytuacja zawodowa osb o niskich kwalifikacjach od lat systematycznie się pogarsza. Wprawdzie zjawisko spychania z rynku pracy osb o niskim wykształceniu obserwujemy w całej Europie, ale w Polsce mamy...

19.10.2010

Najpierw zwolnienie z pracy, a potem emerytura

Ubezpieczenia społeczne HR

Rząd chce powrotu do starych zasad przechodzenia na emeryturę osb aktywnych zawodowo. Od przyszłego roku każdy pracownik by uzyskać prawo do emerytury najpierw będzie musiał się zwolnić. Jeśli tego...

15.10.2010

Pracownik ambasadorem firmy na zewnątrz

Artykuł opisuje sposb, w jaki firma Carlsberg Polska buduje wizerunek pracodawcy wykorzystując globalną siłę korporacji, siłę marek oraz potencjał pracownikw. Pokazuje też, jak firma powołuje się w...

14.10.2010

Drabiny w zakładzie pracy - stosowanie i oznakowanie

BHP

Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w polskich normach oraz powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób niestwarzający zagrożeń dla ich...

13.10.2010