Drukuj
Dz.U.2017.262
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanym w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 grudnia 2016 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem dotyczącym zmiany Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków 1 , poprzez podpisanie.
Porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 2017 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 3 niniejszego porozumienia weszło ono w życie dnia 12 stycznia 2017 r.

1 Tekst Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 61.