Drukuj
Dz.U.2017.2262
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz. U. poz. 1742) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI"

wzór

Brązowa odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia"

wzór

Srebrna odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia"

wzór

Złota odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia"

Opis wyglądu odznak:

1) brązowa odznaka honorowa do tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia" ma kształt stylizowanego krzyża o wymiarach 20 × 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu w kolorze złotym; w jego środku, na tle ośmiokąta umieszczona jest biała tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża w obręczy i napisem w otoku w kolorze złotym "HONOROWY DAWCA KRWI·PCK·"; krzyż zawieszony jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY";

2) srebrna odznaka honorowa do tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" ma kształt rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym w obramowaniu w kolorze złotym; wokół jej krawędzi są umieszczone cztery czerwone krople; w środku rozety jest umieszczona okrągła biała tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża i napisem w otoku w kolorze złotym "HONOROWY DAWCA KRWI·PCK·"; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY";

3) złota odznaka honorowa do tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" ma kształt rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć czerwonych serc; w środku rozety jest umieszczona okrągła biała tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża i napisem w otoku w kolorze złotym "HONOROWY DAWCA KRWI·PCK·"; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI "ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI"

Legitymacja w formie okładki do legitymacji o wymiarach: długość 144 mm × wysokość 94 mm oraz wkładki do legitymacji o wymiarach: długość 132 mm × wysokość 87 mm

1. Legitymacja do brązowej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia"

wzór

2. Legitymacja do srebrnej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia"

wzór

3. Legitymacja do złotej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia"

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).