Dz.U.27.24.189
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lutego 1927 r.
o zniesieniu gmin wiejskich: Bystrzyca, Landwarowo i Rukojnie, utworzeniu gminy Michaliszki oraz o zmianach granic gmin w powiecie wileńsko-trockim, województwie wileńskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dn. 22 września 1922 roku w przedmiocie zmiany granic gmin oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
§  1. Gminę wiejską Bystrzyca w powiecie wileńsko-trockim znosi się. Położone na terenie rozwiązanej gminy miejscowości: miasteczko i kolonję Bystrzyca, zaścianek Jodokłań, wieś Ignacowo, zaścianki: Kłaniszki I, II i III, wieś i zaścianek Kowalówka, wieś Przewoźniki, zaścianki: Poliniszki, Rudziszki I, II, III, IV, Senakle I, II, III, IV, Sołomianka,

wieś i zaścianek Tartak i zaścianki Zubniszki I i II wtacza się do gminy Worniany w tymże powiecie. Miejscowości - zaścianki: Antonopol, Arturowo, Bryżyszki, Dolna, Derżele, Dolinowe, Fabjaniszki i Giewciany, wieś Iwanówka, folwark Kamienny Most, zaścianki: Leoniszki, Łazaryszki, wieś Majkuny, zaścianki: Natalino, Płaty, Pryciuny, Rynkowszczyzna, Szukiszki, Szymonówka, Stauguniszki, Wysokie i Wiżupka, folwark Żwiniany, wieś Zawidowo, folwark Balinpol, zaścianek Gałganiszki, folwark Korejwiszki, zaścianki: Gala, Kowaliszki, Łoza wieś i folwark, Punżany, folwark Punżaneczki, wieś Podobce, zaścianki: Porzecze, Slepiszki, folwark i zaścianek Szykniszki, zaścianki: Strażniki i Słobudka, folwark i zaścianek Tautuliszki, folwark i zaścianek Woropniszki, zaścianki: Babince, Czyżyszki I i II, folwark Chorążyszki, zaścianek Drużeliszki, folwark Janopol, zaścianki: Ochotniki, Popunża, Pomarnaczyzna, Poszulniszki, wieś Świętniki, wieś Świętniki Małe, zaścianki Skaliszki i Teklany - włącza się do gminy Niemenczyn, zaś pozostałe osiedla rozwiązanej gminy Bystrzyca mianowicie: miasteczko, wieś i folwark Bujwidze, zaścianek Borejszuny, zaścianek Brzegówka, Cegielnia, Girdziuny, Janokol, Jeziorki, Kuniszki, wieś Male, wieś Pilwiszki, zaścianek Polepie, Pierczyno, wieś i zaścianek Wilkińce, folwark Alfonsowo, zaścianek Alfonsówka, wieś Brzozówka, zaścianek Borówkinie I, II, III, IV i V, wieś Czerwiszki, wieś, folwark i zaścianek Dziekaniszki, zaścianek Przydziekaniszki, folwark Dębina, zaścianek Dębinka, zaścianki: Grygiszki, Kloniszki, wieś Łabińce, zaścianki: Przyłabińce, Munduniszki, Popalce, Piotrowszczyzna, Pogołonie, Romaniszki, Szałkowszczyzna, Sawiczyzna, wieś, folwark i zaścianek Podjeziorki I, II, III, zaścianki: Antolesie, Auksztocie, Budryszki, Cezaryszki, Czerwony Bór I i II, Dominikowo, Guzowiszki I i II, Juchniszki, Ignapol, Józefowo I i II, Krzyżówka, Linomargi I, II, III i IV, Łasze I i II, Nowe Łasze, Mikuliszki I i II, Małe Wojdaniszki, Malinowszczyzna, Maciejówce, Pasieki, Nowe Pasieki, Okolica Łasze, zaścianki: Pospielizna, Rowy, Szwałniszki, Sobolewszczyzna, Zamkowszczyzna, folwark Barciuniszki, zaścianki: Burbliszki I i II, okolica Downaryszki, folwark Lucjanowo, zaścianki: Legaciszki, Małachowszczyzna, Makowszczyzna, Michałowo I, II, III t IV, Nowosady I i II, folwark Piotropol, zaścianek Woksza, folwark Powoksza Dolna, folwark Powoksza Górna, zaścianki: Powoksza I, II, III i IV, wieś Podwaryszki Dolne, wieś Podwaryszki Górne, zaścianek Symoniszki, folwark Wojdaciszki, zaścianki: Wojdaciszki I, II, III, folwark Bogudzięki, wieś Borowo, zaścianki: Gaj, Jurysdyka, Koroliszki, Kalinowo, Mościszki, Malinówka I i II, Narbuciszki, wieś Nowosiołki, zaścianek Paulinowo, wieś i folwark Rubno, zaścianki: Raubiszki, Strzeliszki, Wiżyszki, Władysławowo, Wilczy Bród, Żytniszki, Zajeziorki, folwark Aloksa, folwark Bołoszyno, zaścianki: Bulbówka, Berwedziszki, Czerele, Dunajkiszki, Gabryszki, Gudzieniszki I, II, III, Grzybiszki, Garbaciszki, Ignopol, Jezioryszki I i II, folwark i zaścianek Czerakiszki, folwark i zaścianek Iszoryszki I i II, wieś Koniuchy, folwark Piwienie, folwark i zaścianek Rakiszki, zaścianki: Rogaliszki Wielkie i Małe, Szałnojć, Szukieliszki, folwark i zaścianek Sanowo, zaścianek Wesołucha i okolica Żarnele włącza się do gminy Mickuny w tymże powiecie.

§  2. Gminą Landwarowo w powiecie wileńskotrockim znosi się. Wchodzące w skład rozwiązanej gminy miejscowości: wieś i folwark Gudełki, zaścianki: Gobszta i Podligojnie, wsie: Ligojnie Wielkie i Ligojnie Małe, zaścianki: Słomianka, Płakna, wsie: Międzyrzecz Stara, Międzyrzecz Nowa i folwark Międzyrzecz włącza się do gminy Rudziszki w tymże powiecie; miejscowości: zaścianek Babanowszczyzna, folwark i zaścianek Czarna Waka, wieś Mereszlany, wieś Wielkopole, zaścianek Sorokowszczyzna, wieś i folwark Melechowicze, wieś Kajszelaki, zaścianek Krzyżówka, zaścianek Prutek, folwark Kozaklary, wieś Sorok Talary, zaścianek Młynek, wieś, folwark i zaścianek Skorbuciany, zaścianek Skierazimy i wieś Termiany, - włącza się do gminy Rudomino, zaś pozostałe miejscowości rozwiązanej gminy Landwarowo: wieś, folwark i zaścianek Czarnobyle, wieś Daniliszki, zaścianki: Gaj Pawłowskich, Gaj Jutkiewicza, Gaj Romejki, folwark Goby, zaścianki: Leonka, Zabrodź, Zubinka, wieś i folwark Świątniki, zaścianek Turgojcie, wieś Strakiszki, zaścianek Zienkiszki, osada Biedugnia, wieś Piłałówka, wieś Ferma, zaścianek Raczkuny, zaścianek Antoniszki, wieś Dobrowola, wieś Łodyga, zaścianek Pabuń, folwark Deginie, folwark Waka Metropolitańska (Metropolitany), wieś i zaścianek Nowosiołki, wieś Chaźbijewicze, wsie: Górale, Ludwinowo, Wodziagi, folwark Waka, osada fabryczna Waka Murowana, wieś Błotnia, zaścianek Jampol, wsie: Kułakowszczyzna, Maciuliszki, Nowo-Landwarów, Pietuchowo, Sałonica, miasteczko i folwark Landwarów, wieś Miciewszczyzna, folwark Karpówka, folwark Leśniczówka, zaścianek Pasieki, wsie: Podumble, Rubieże i Żydziszki włącza się do gminy Troki w tymże powiecie.
§  3. Gminę Rukojnie w powiecie wileńsko-trockim znosi się. Położone na terenie rozwiązanej gminy miejscowości: wieś i folwark Borejkowszczyzna I i II, leśniczówka Czarne Błoto, wieś Lipki, zaścianki: Podlipki I i II, folwark Podczarna, zaścianek Słomianka I, wieś i folwark Kiena Sławińskiego, zaścianek Kowalszczyzna, folwark i zaścianek Łukszyna, zaścianek Sobolewszczyzna, wieś Zacisze, folwark Kisielewszczyzna, wieś i folwark Kiena Nowakowszczyzna, folwark Kuny, wieś Mantusze, zaścianek Nowosiady Krupskie, wieś Orklany, zaścianek Zabrudzie, wieś Żeburtany, wieś Michałówka, leśniczówka Rokszyszcze, zaścianek Zadworce, wieś Krzyżówka, zaścianek Smolanka, miasteczko i folwark Rukojnie, folwark Dąbrowo, folwark Hołowacze, folwark Okmianiszki, wieś i folwark Wołkorabiszki, zaścianek Podgórna, wieś Zakieńce, osady: (z folwarku Rukojnie) - Adeiin, Aleksandrowo, Bochen, Dobromyśl, Juljanowo, Dołowa, Felin i Leśna włącza się do gminy Rudomino w tymże powiecie; miejscowości: wieś Czarnopolany, folwark Czarna, wieś Horowe, zaścianki: Zarzecze, Borczak, Borki, wieś i leśniczówkę Dworzyszcze, wieś Dobromyśl, wieś i zaścianek Wierbuszki, wieś i zaścianek Saduniszki I i II, wieś Skwarcówka, zaścianek Zwierzyniec, wieś Kapitulszczyzna, zaścianek Słomianka II, wieś Szaterniki i zaścianek Zielonka włącza się do gminy Mickuny, zaś pozostałe miejscowości zniesionej gminy Rukojnie: folwark Andreliszki, wieś Gulbina, wieś i zaścianek Nowosiady II, wieś Syrwidy, wieś i zaścianek Broskowszczyzna, zaścianek Podworniki, wieś Trybiły, wieś Czapurniszki, wieś Gudzie, zaścianki: Kamionka, Pocegryn, Rudzina I i II, wieś Szynkopole, wieś Kiena Panieńska, wieś i leśniczówka Suntoki, wieś Kosina Panieńska, wieś Jukszany, zaścianek Dola, wsie: Kule, Krestowo, Murowanka, Ulany, folwark Swirany, zaścianek Borowe, wsie: Kijany, Nowosiady I, Oszmianka, zaścianki: Prudele, Oblizanka, Wiśniowe Pole, wsie: Koniukiszki, Mielidziszki, Sawiczuny, Błahowieszczyzna, Okolica, Rzepańce, wieś, folwark i zaścianek Jurczuki, wsie: Koleśniki, Żemojtele, Żemły i zaścianek Łuczki - włącza się do gminy Szumsk w tymże powiecie.
§  4. Z gminy Worniany w powiecie wileńsko-trockim wyłącza się miejscowości: okolicę Bohdaniszki, wieś i okolicę Bezdany, zaścianek Kluczniki, wieś, folwark i zaścianek Puchowicze; wsie: Zawielce, Galczuny, Słobudka, Bobrowniki, Grebały, zaścianek Bezdaniszki, zaścianek Gibirda, folwark Karłowszczyzna, wieś, folwark i zaścianek Goza, wieś i okolica Zagozie, zaścianki: Soseniszki I i II, miasteczko i folwark Gierwaty, wsie: Maćki Kolonja, Giry, Knistuszki, Mileje, Gieluny, folwark Żabcin, wieś Gudzieniki, zaścianki: Gudzieniki I, II, III, IV, V i VI, zaścianki: Komary, Suntoki, Zarzecze, wsie: Jacyny Wielkie, Jacyny Małe, Kierele, Widziuny, Grodzie, okolica i kolonja Palestyna, zaścianek Girwidzie, wsie: Ławejkuny, Rudziszki, Waszkuny, Gajgole, zaścianek Łozniaki, zaścianek Korejwiszki, wsie: Miciuny, Popiszki, Izabelin, Kiełojcie, Nowiki, Olgieniany, folwark Olgieniany I i II, wieś Radziule, folwark Witki, miasteczko i folwark Michaliszki, wieś Podworańce, folwark Turły, zaścianki: Legawce, Miłejszuny, Łódź Wiktoryło, Brzegi, Pasieki, Sawiczuny I i II, Borówka, Bagienko, folwark i zaścianek Krasówka, zaścianki: Pietroliszki, Polówka, wieś Pielegrynda, wieś i folwark Rymdziuny, zaścianki: Zarzecze, Gajówka, Orzelówka, Puszyno, folwark Maluta, wieś i folwark Sokołojcie, wieś Szaterniki, zaścianki: Zielonka, Kudra, Mazolewszczyzna, Norejszyszki, Nowodróżki, wieś Owieny, wieś Pobole, wieś i folwark Szulniki, wieś, folwark i okolica Czechy i wieś Szwejlany - i tworzy się z nich nową gminę, wiejską Michaliszki w tymże powiecie i siedzibą urzędu gminnego w miasteczku Michaliszki.
§  5. Z gminy Worniany w powiecie wileńsko-trockim wyłącza się wieś Kondraty i zaścianek Skierdzimy i włącza się wymienione miejscowości do gminy Szumsk w tymże powiecie.
§  6. Z gminy Szumsk w powiecie wileńsko-trockim wyłącza się miejscowości: wieś i folwark Drewieniszki, zaścianek Kruminka, zaścianek Łozówka, wieś Miszkucie, zaścianek Swierkowszczyzna, wieś i zaścianek Zadworniki, zaścianek Gasperolin, folwark Olesin, wsie: Porokicie, Śmilgi, Babicze, folwark Dubniczki, folwark Dębówka, wieś Kozaki, wieś Gradowszczyzna, zaścianki: Mieże, Rabinówka I i II, Strona, wieś Sieliszcze, wieś Zacharyszki i zaścianek Korkliniszki i włącza się. je do gminy Worniany w tymże powiecie.
§  7. Z gminy Niemenczyn w powiecie wileńsko-trockim wyłącza się miejscowości: wieś Borunele, zaścianki: Brzozówka, Dębówka, Czekieniszki I i II, Jakóbówka, wieś Kabele, zaścianek Murowanka III, zaścianek Marjanka, wieś Okmianka, zaścianek Orzechówka, wsie: Pruszanka, Pojuniele, Sobole, kolonja Jęczmieniszki, folwark Antoniszki, wieś i zaścianek Garnopoliszki, zaścianek Jankuniszki, wieś Lubeliszki, wieś Nowo-Ileńśka, zaścianek Puchliszki, wieś Purnuszki, folwark i zaścianek Szafarnia, folwarki: Barany, Botwiniszki, Dolnica, Giedrojtele, Miszkińce, Rymszyszki, wieś Talejki i folwarki: Szulpiszki I i II i włącza się je do gminy Podbrzezie w tymże powiecie.
§  8. Z gminy Troki wyłącza się miejscowości: wieś Borcie, wieś Markuciszki, kolonję Stanisławówka, zaścianek Wirginiszki, wieś Chorążyszki, wieś Słoboda, zaścianek Woźniczany i zaścianek Pienkieniki i włącza się je do gminy Rudziszki w tymże powiecie.
§  9. Z gminy Rudomino w powiecie wileńsko-trockim wyłącza się miejscowości: wsie: Afindziewicze, Buchta, Garuny, Jankowszczyzna, wieś i zaścianek Jaczany, wsie: Nieskuczna, Narowy, osadę Górne Ponary, zaścianek Misjonarka i leśniczówki: Ponary I i II i włącza się je do gminy Troki w tymże powiecie.
§  10. Z gminy Mickuny w powiecie wileńsko-trockim wyłącza się miejscowości: zaścianek Podjeziorki, zaścianek Topiele (za wyjątkiem osady Topiele Martusewicza) i zaścianek Wierzchbezdanka i włącza się je do gminy Niemenczyn w tymże powiecie.
§  11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1927 r.