Umowy o dofinansowaniu podpisali w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj i p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol.

„Podpisanie umowy kończy etap ubiegania się o dotacje. Pieniądze dla Wrocławia są już pewne” – podkreślił uczestniczący w podpisaniu umów wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Dodał, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zakłada wydanie tylko na cele infrastrukturalne związane z komunikacją zbiorową w dużych miastach ok. 10 mld zł i ponad 84 proc. tych środków zostało już rozdzielonych.

„W 2017 r. planowaliśmy w całym programie rozdzielenie środków na poziomie 55 proc., a udało się zrealizować więcej, bo 63 proc. To wyraźnie pokazuje, że realizacja programu przyśpiesza” - powiedział wiceminister.

Jak podano, w ramach podpisanych umów do 2020 r. samorząd wybuduje trasę autobusowo-tramwajową łączącą osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia. Linia będzie przebiegać przez osiedla: Przedmieście Świdnickie, Szczepin, Muchobór Mały i Nowy Dwór. Długość trasy to 6,8 km. Koszt inwestycji to 250 mln zł, z czego prawie 110 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

Drugi projekt obejmuje budowę dwóch tras tramwajowych i jest jednym z etapów realizowanego już programu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”. Pierwsza trasa będzie przebiegać ul. Hubską na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej. Nowy odcinek zepnie sieć trzech tras tramwajowych. Jego długość wyniesie niecały 1 km. Druga trasa zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) i będzie mieć 3,8 km długości. Wartość projektu to blisko 160 mln zł, a dofinansowania unijnego ponad 96 mln zł.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podkreślił, że projekty są bardzo ważne dla mieszkańców.

„Rozbudowa i modernizacja komunikacji miejskiej to główne postulaty m.in. radnych osiedlowych. Cieszę się, że unijne pieniądze pozwolą zrealizować te plany. To są inwestycje potrzebne i oczekiwane, które pozwolą zmniejszyć liczbę samochodów w centrum i problemy ze smogiem” – dodał wojewoda.

Wiceminister Słowik przypomniał, że w czerwcu 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zakupu przez MPK Wrocław 56 nowoczesnych, wieloczłonowych tramwajów. W tym przypadku dotacja wyniosła prawie 160 mln zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to 115 mld zł z UE na najważniejsze w kraju inwestycje infrastrukturalne, m.in. kolejowe, drogowe, energetyczne czy środowiskowe. W woj. dolnośląskim z POIiŚ dofinansowano już 97 projektów kwotą 5,6 mld zł. Oprócz ww. inwestycji z zakresu transportu publicznego to m.in. fragmenty dróg ekspresowych S3, S5, obwodnica Wałbrzycha, gazociągi Lwówek-Odolanów i Czeszów-Wierzchowice.

„W przyszłym roku planujemy kolejne umowy we wszystkich sektorach. Dofinansujemy m.in. budowę odcinka S3 Legnica – Lubawka” - zapowiedział Słowik.

Dodał, że w najbliższych dniach jeszcze do końca tego roku umowy na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych zostaną też podpisane w Poznaniu i Warszawie. (PAP)