Spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za przygotowanie i budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, prowadzi badania w trzech potencjalnych lokalizacjach: "Choczewo" i "Lubiatowo-Kopalino" (gmina Choczewo) oraz "Żarnowiec" (gminy Gniewino i Krokowa); wszystkie znajdują się w województwie pomorskim.

Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska PGE EJ 1 Maciej Stryjecki powiedział PAP, że w związku z planowanym rozpoczęciem na wiosnę kolejnego etapu badań środowiskowych i lokalizacyjnych, obecnie prowadzony jest proces przetargowy dotyczący wyboru wykonawców prac badawczych. Rozpisane zostały, wspólnie ze spółką Elbis z Grupy Kapitałowej PGE, przetargi dla wykonawców. "Chcemy uruchomić badania w pierwszym kwartale 2016 r.” – dodał. Zaznaczył, że zwłaszcza w przypadku badań przyrodniczych kluczowe jest rozpoczęcie prac w okresie przedwiośnia.
Stryjecki poinformował, że badania środowiskowe potrwają minimum rok i obejmą wszystkie okresy rozwoju kluczowych gatunków i siedlisk, natomiast część lokalizacyjna badań będzie trwała dwa lata i będzie miała kilka etapów.

Niektóre z badań będą wymagały instalacji urządzeń do pomiarów np. z zakresu meteorologii (potrzebne będą maszty meteorologiczne) czy monitoringu sejsmicznego (czujniki rozstawiane w regionie). Podał, że te ostatnie badania są już prowadzone na obszarze lokalizacji.

Będzie przeprowadzony też monitoring hydrogeologiczny i hydrologiczny, czyli monitoring wód powierzchniowych; badania obejmą też strefę morską.

Powiedział, że trwają już przygotowania do budowy masztu meteorologicznego w okolicy Lubiatowa dla lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” i „Choczewo”. Do prowadzenia badań meteorologicznych wykorzystany zostanie też istniejący już maszt w lokalizacji „Żarnowiec”.

Stryjecki powiedział, że dla lokalizacji „Choczewo” i „Lubiatowo-Kopalino” trwają już prace analityczne dotyczące modelowania hydrogeologicznego i oceny wpływu potencjalnego oddziaływania lokalizacji na obszar Natura 2000 Białogóra.

Wykorzystywanych jest m.in. 35 zainstalowanych w październiku piezometrów, czyli otworów o niewielkiej średnicy o głębokości do 40 metrów; są one wykorzystywane do pomiaru poziomu i przepływu wód podziemnych.
W trakcie dalszych badań w lokalizacjach może się pojawić 30-50 dodatkowych odwiertów, do badań geologicznych i geotechnicznych. „W pierwszym podejściu prawdopodobnie na lokalizacjach będzie wykonanych kilkanaście odwiertów, w kolejnym, już bardziej szczegółowym etapie, odwiertów może być ok. 30-50” – podał Stryjecki.

Niektóre z otworów będą miały głębokość ponad 200 metrów. Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska PGE EJ 1 tłumaczy, że głębsze odwierty są wykonywane w przypadku budowy każdego dużego obiektu. „Trzeba pobrać próbki ziemi, żeby wiedzieć, na czym dany budynek będzie usadowiony i tutaj te odwierty są rzeczywiście głębsze, bo i skala ewentualnego obiektu będzie duża” – wyjaśnił. Wyniki badań zostaną wykorzystane do stworzenia przekroju i mapy geologicznej terenu.

Wyniki badań mają pomóc w wybraniu preferowanej lokalizacji elektrowni. Stryjecki podkreślił, że ta lokalizacja będzie podana pod koniec 2017 roku. „Prowadzimy obecnie przygotowania do wskazania dwóch z trzech aktualnie rozważanych lokalizacji, dla których zostanie przeprowadzona pełna ocena oddziaływania na środowisko. W 2017 r. chcemy wskazać preferowaną i alternatywną lokalizację. Ostateczną decyzję, potwierdzającą wybraną przez nas lokalizację, podejmą właściwe organy, wydające decyzję środowiskową i lokalizacyjną" - tłumaczy.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który zostanie wykonany na podstawie badań środowiskowych, zostaną opisane dwa warianty lokalizacyjne. Raport lokalizacyjny będzie dotyczył tej lokalizacji, która uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. PGE EJ 1 zakłada, że decyzje administracyjne dotyczące wyboru lokalizacji siłowni zapadną w 2019 roku.
Ocenił, że przygotowanie takich raportów może potrwać ok. półtora roku. Szacuje, że ok. roku może potrwać proces administracyjny, zwłaszcza w zakresie decyzji środowiskowej, która musi uwzględniać m.in. konsultacje transgraniczne.

W ubiegłym miesiącu spółka podała, że jest pięciu chętnych do uczestnictwa w postępowaniu zintegrowanym (duży proces przetargowy, który ma wyłonić np. partnera strategicznego przedsięwzięcia i technologię reaktora). Podano, że są to: GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC, Korea Electric Power Corporation, SNC-Lavalin Nuclear Inc., Westinghouse Electric Company LLC oraz Electricite de France/Areva.

Spółka PGE EJ 1 to spółka celowa, odpowiedzialna za przygotowanie i wybudowanie elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MW. (PAP)