Terminy składania i otwarcia ofert na budowę bloku w Jaworznie o 910 megawatów na parametry nadkrytyczne były wcześniej wielokrotnie przekładane. W czwartek grupa Tauron poinformowała, że zarząd skupiającej elektrownie spółki Tauron Wytwarzanie zatwierdził wynik prac komisji przetargowej. Podpisanie kontraktu z wykonawcą ma nastąpić w drugim kwartale tego roku. Blok ma być gotowy 2018 r.

"Równolegle z postępowaniem przetargowym trwało załatwianie formalności związanych z inwestycją. W styczniu 2011 r. Tauron Wytwarzanie uzyskał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wydaną przez prezydenta Jaworzna po pozytywnym zaopiniowaniu raportu oddziaływania na środowisko, m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. W sierpniu 2011 r. prezydent Jaworzna wydał decyzję o pozwoleniu na budowę bloku" - wskazała rzeczniczka grupy Tauron Magdalena Rusinek.

Postępowanie służące wyłonieniu wykonawcy inwestycji trwało blisko trzy lata, od maja 2010 r. do 19 października ubiegłego roku złożono cztery oferty. Najtańszą, z ceną 4,9 mld zł brutto, złożyło konsorcjum CNEEC/COVEC. Na drugim miejscu pod względem ceny była zwycięska oferta konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa z ceną 5,41 mld zł brutto.

Konsorcjum SNC-Lavalin Polska, SNC-Lavalin, Hitachi Power Europe zaproponowało cenę 5,9 mld zł. Ofertę złożyło także konsorcjum Alstom Power i Alstom Power Systems, które zaproponowało 5,966 mld zł.
Różnica cenowa między najtańszą - złożoną przez konsorcjum na czele z China National Electric Engineering - a najdroższą ofertą wynosiła ok. 1 mld zł. Tauron poinformował jednak, że trzy oferty - za wyjątkiem wybranej propozycji konsorcjum Rafako i warszawskiego Mostostalu - "zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

Jak poinformowała Rusinek, strategia korporacyjna grupy Tauron zakłada budowę zrównoważonego portfela wytwórczego składającego się z jednostek w technologii węglowej, gazowej oraz odnawialnych źródeł energii. Inwestycja w Jaworznie jest ważnym elementem tego programu.
"Projekt umocni pozycję grupy jako drugiego największego wytwórcy energii w Polsce, pozwoli także znacząco odnowić i unowocześnić jej potencjał wytwórczy, doprowadzi również do obniżenia emisji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii" - wskazała rzeczniczka.

Projektowana wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej będzie wiązać się z niższymi kosztami eksploatacyjnymi, wynikającymi z mniejszego zużycia paliwa na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Zakłada się również redukcję emisji dwutlenku węgla CO2 o ponad 2 mln ton rocznie w porównaniu do starych jednostek wytwórczych, które zastąpi nowy blok.

Lokalizacja nowego bloku w elektrowni Jaworzno III, w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń Południowego Koncernu Węglowego (który także należy do grupy Tauron), będzie oznaczał mniejsze koszty transportu paliwa. Ok. 80 proc. węgla na potrzeby nowego bloku ma pochodzić właśnie z kopalń PKW.

Przedstawiciele grupy Tauron podkreślają, że firma ma doświadczoną kadrę, która nadzorowała w ostatnich latach kilka dużych inwestycji w zakresie budowy nowych mocy wytwórczych. To m.in. bloki energetyczne w elektrowni Łagisza, elektrociepłowni w Bielsku-Białej oraz blok m.in. na biomasę w Jaworznie.