Impreza odbędzie się w Chyrzynie, gdzie ma swoją siedzibę dyrekcja parku. „Będzie okazja do rozmowy z ornitologami i botanikami, do poznania mnogości gatunków ptaków i roślin, które występują na obszarze chronionym. Tajniki realizacji filmów o tematyce przyrodniczej zdradzi włoski filmowiec i fotograf Paolo Volponi, który w ostatnich latach zrealizował na zlecenie National Geographic Polska kilka dużych reportaży, m.in. o kormoranach, o Białowieży czy konikach polskich oraz o Wiśle. Pokaże także dwa swoje filmy” - powiedziała PAP Agnieszka Mielczarek z PN „Ujście Warty”.

Będą także konkursy, m.in. dotyczący wiedzy o „Ujściu Warty”, a także przyrodnicze kalambury z nagrodami, będzie można samodzielnie zrobić masło lub wykonać tropy zwierząt z gliny. Na pikniku pojawią się stosika z miodem, jadłem przygotowanym przez gospodynie z okolicznych wsi, oraz z pamiątkami. Rozstrzygnięty będzie konkurs dla dzieci pt. „Fascynujący zwierzak Parku Narodowego „Ujście Warty”. Oprawę muzyczną imprezy zapewnią lokalne zespoły ludowe.

Park Narodowy „Ujście Warty” został utworzony w czerwcu 2001 r. i zajmuje 8074 ha. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty. Przepływająca przez środek parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma obszarami: Polderem Północnym oraz terenem zalewowym.

Obszar zalewowy - to teren półnaturalny, na którym wahania poziomu wody dochodzą nawet do 4 m w skali roku, osiągając najwyższe wartości w miesiącach wiosennych. Polder Północny oddzielony jest od bezpośredniego wpływu wód Warty wałem przeciwpowodziowym zbudowanym równolegle do koryta rzeki. Poziom wód jest tam więc znacznie niższy niż na lewym brzegu Warty i stosunkowo stabilny.

Krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Na jego obszarze zaobserwowano ponad 270 gatunków ptaków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, np.: bączek, ohar, cyraneczka, mewa mała, kulik wielki.

Rozlewiska i łąki Parku Narodowego „Ujście Warty” to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków - nie tylko w sezonie lęgowym, ale również w innych okresach: podczas pierzowiska, w trakcie migracji. Zatrzymują się tu liczne ptaki siewkowe, a jesienią nadwarciańskie łąki obejmują we władanie gęsi, których jest wówczas zwykle 60-80 tys. (a maksymalnie nawet 200 tys.).