Grabowski podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Skarbu powiedział, że przychody LP wynoszą ponad 7 mld zł. Resort środowiska szacuje, że w 2014 r. przedsiębiorstwo na sprzedaży drewna zarobi 6,6 mld zł. W przyszłym roku wyręb ma zostać zwiększony i wynieść 38 mln m sześc. W 2013 r. Lasy pozyskały ponad 35,5 mln m sześc. drewna, w tym roku przedsiębiorstwo ma pozyskać od 600 do 700 tys. m sześciennych drewna więcej.

Zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Janusz Zaleski powiedział, że celem przedsiębiorstwa jest dywersyfikacja dochodów, czyli sprawienie, aby przychody ze sprzedaży drewna stanowiły coraz mniejszą część w przychodów. "Jest to dziś ok. 90 proc. Sprawia to, że LP są niezmiernie podatne na wahania koniunktury na rynku drzewnym" - dodał.
Zaleski poinformował, że Lasy np. z łowiectwa pozyskały ok. 54 mln zł, czynszów i dzierżawy, w tym ośrodkom wypoczynkowym, ponad 40 mln zł, a ze sprzedaży choinek poniżej 3 mln zł.

Lasy Państwowe gospodarują na blisko jednej trzeciej powierzchni naszego kraju. W 2013 roku przedsiębiorstwo zamknęło zyskiem ok. 300 mln zł. (PAP)