W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie energii brutto w UE wzrosło z 1 670 mln ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe) w 1990 r. do 1 830 Mtoe w 2006 r., a następnie spadło do 1 680 Mtoe w 2012 r. Przyczyną spadku był najpewniej kryzys.

Unijna produkcja energii wyniosła natomiast w 2012 r. 794 Mtoe, z czego 29 proc. stanowiła energia jądrowa, 22 proc. energia odnawialna, 21 proc. paliwa stałe (m.in. węgiel i drewno), 17 proc. gaz i 10 proc. ropa.

Największymi konsumentami energii w UE są Niemcy (spadek konsumpcji w 2012 r. w porównaniu do 2006 r. o 9,2 proc.), Francja (spadek o 5,3 proc.), Wielka Brytania (spadek o 12,2 proc.), Włochy (spadek o 12 proc.) i Hiszpania (spadek o 11,9 proc.). W sumie kraje te stanowiły 64 proc. konsumpcji energii w całej UE.

Między latami 2006 i 2012 konsumpcja energii spadła w 24 krajach; największe spadki odnotowały Litwa (17 proc.), Portugalia (15,2 proc.), Grecja (14,4 proc.) i Węgry (14,2 proc.).

Wśród czterech krajów, w których wzrosła konsumpcja energii w tym czasie, znalazła się Polska (wzrost o 0,8 proc.), Estonia (wzrost o 11,6 proc.), Holandia (wzrost o 2,9 proc.) oraz Szwecja (wzrost o 0,4 proc.).
Jedynym eksporterem netto energii w UE w 2012 r. była Dania. Najmniej zależnymi od importu energii krajami w 2012 r. były następnie Estonia (17 proc. versus 53 proc. średnia UE), Czechy (25 proc.), Szwecja (29 proc.), Holandia i Polska (po 31 proc.). Stopa zależności reprezentuje procent, jaki w konsumowanej energii stanowi importowana energia.

Z kolei najbardziej zależnymi od importu energii krajami w 2012 r. były: Malta (100 proc.), Luksemburg i Cypr (po 97 proc.) oraz Irlandia (85 proc.). Wśród największych konsumentów energii najwyższą stopę zależności od importu odnotowały Włochy (81 proc.) i Hiszpania (73 proc.). W przypadku Niemiec zależność ta wyniosła 61 proc., dla Francji - 48 proc, a dla Wielkiej Brytanii - 42 proc.

Wśród pięciu największych producentów energii w UE w 2012 r. znalazły się: Francja (17 proc. produkcji unijnej), Niemcy (16 proc.), Wielka Brytania (15 proc.), Polska (9 proc.) i Holandia (8 proc.). Polska była największym producentem paliw stałych; nasza produkcja reprezentowała 35 proc. całej unijnej produkcji tych paliw. (PAP)