Modernizacja systemu przesyłowego i planowane wyłączenia części elektrowni węglowych stwarzają okazję, by przygotować system energetyczny na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) - informuje piątkowy "Puls Biznesu".

Polski miks energetyczny jest oparty na węglu (kamiennym i brunatnym). Z odnawialnych źródeł, wyłączając wykorzystywanie odpadów, w 2016 r. pochodziło 14 proc. wytworzonej energii (z tego 7 proc. z farm wiatrowych, 6 proc. z biopaliw i odpadów 1 proc. z elektrowni wodnych). Według stanu na koniec 2016 r. w energetyce odnawialnej w Polsce zainstalowanych było 8 GW mocy (z tego 5,8 GW to farmy wiatrowe, 1 GW elektrownie wodne, 0,9 GW źródła biomasowe, 0,2 GW biogazownie, a 0,2 GW ogniwa słoneczne). Całkowita moc zainstalowana w systemie wynosiła tymczasem 41,2 GW - informuje "Puls Biznesu".

Ferum Energi 18 grudnia 2017 r. opublikowało raport "8 sposobów integracji OZE. Bezpieczeństwo systemu wobec wzrostu źródeł zmiennych". Dokument przygotowały firma doradcza Ecofys i Agora Energiewende we współpracy z Forum Energii. Wskazano w nim osiem głównych dziecin, mogących ułatwić dalszą integrację odnawialnych źródeł energii w zmieniającym się systemie energetycznym Polski - czytamy w artykule.

W latach 2012-15 w Polsce najszybciej rozwijała się energetyka wiatrowa. Zainstalowane moce w tej technologii podwoiły się, chociaż ostatnio, po zmianach prawnych, ich rozwój został znacząco zahamowany - podaje "Puls Biznesu". (PAP)