W piątek w elektrociepłowni w Gdyni odbyła się oficjalna inauguracja instalacji tzw. mokrego odsiarczania spalin w elektrociepłowniach EDF Polska w Gdańsku i Gdyni.

Spółka podała, że w ramach inwestycji prośrodowiskowych w trójmiejskich elektrociepłowniach wybudowano dwie instalacje mokrego odsiarczania spalin oraz instalację odazotowania spalin dla elektrociepłowni w Gdańsku. Trwają prace przy instalacji odazotowania dla elektrociepłowni w Gdyni oraz budowie nowych kotłów wodnych opalanych olejem lekkim. Prace w Gdyni mają się zakończyć w przyszłym roku. Wartość inwestycji to ponad 580 mln zł.

Dyrektor Oddziału Wybrzeże EDF Polska Henryk Dworakowski poinformował podczas uroczystości, że dzięki inwestycji mieszkańcy Trójmiasta i okolic uzyskali długoterminowe bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Spełnione zostały też nowe normy unijne: emisja tlenków siarki ograniczona została o ok. 90 proc., tlenków azotu - o ponad 60 proc., a emisja pyłu o 80 proc.

Prezes zarządu EDF Polska S.A. Thierry Doucerain powiedział, że firma inwestuje w nowe technologie, dzięki którym wytwarzanie energii jest jeszcze bardziej efektywne. „Uruchamiamy instalacje oczyszczania spalin w trosce o czystsze powietrze dla mieszkańców Trójmiasta i okolic. Nasze zakłady wypełniają nowe europejskie normy środowiskowe dotyczące emisji przemysłowych” – zapewnił.

Program dostosowania aktywów produkcyjnych do norm środowiskowych to część planu Grupy EDF w Polsce zmierzającego do poprawy jakości powietrza i "modernizacji aktywów wytwórczych w celu długookresowego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionach aktywności Grupy”.

W aktywach wytwórczych Grupy EDF w Polsce we Wrocławiu, Rybniku, Krakowie, Gdańsku i Gdyni realizowany jest duży program inwestycyjny, którego celem jest podniesienie efektywności operacyjnej bloków i przedłużenie okresu ich eksploatacji co najmniej do 2030 r. oraz dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i azotu (dyrektywa IED).

Gdański oddział EDF Polska ma dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 11000 TJ ciepła i 1300 GWh energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi.

Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, w Polsce ma blisko 10 proc. udziału w rynku energii elektrycznej i 15 proc. w rynku ciepła sieciowego. EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej. Grupa EDF jest w Polsce czołowym producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W Rybniku posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW. (PAP)