Jak poinformowała we wtorek rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, najtańszą ofertę złożyło konsorcjum, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex z Będzina. Najdroższą propozycję przedstawił Budimex, wyceniając budowę na prawie 151 mln zł.

Wybór wykonawcy nastąpi po sprawdzeniu ofert według kryteriów określonych przez zamawiającego.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez GDDKiA, roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie od 15 do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Według GDDKiA termin realizacji nie powinien się wydłużyć bardziej niż do końca 2019 r.

Nowy wykonawca będzie miał za zadanie dokończenie budowy jednojezdniowej obwodnicy klasy głównej przyspieszonej (GP) o długości około 6,9 km, obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych) oraz wszystkich inwestycji towarzyszących.

Według danych GDDKiA w październiku ub.r. zaawansowanie prac na budowie wynosiło tylko 11 proc. Inwestycję realizowało od listopada 2016 r. konsorcjum Vistal Gdynia SA (lider konsorcjum) i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (partner). Obie firmy borykają się z problemami finansowymi.

W październiku ub.r. GDDKiA odstąpiło od umowy z nimi, ponieważ wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu: coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.

Zarządca dróg informował wtedy, że nowy wykonawca powinien być znany na wiosnę 2018 r. Termin realizacji nie powinien się wydłużyć bardziej niż do końca 2019 r.(PAP)

  Prawo zamówień publicznych. Komentarz>>