Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał cztery umowy ze Szczecińską Energetyką Cieplną na dofinansowanie w mieście inwestycji związanych z dystrybucją ciepła i chłodu - podały służby prasowe Funduszu. Przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 108 mln zł zasilą dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości blisko 58 mln zł.

Pierwszy projekt obejmuje przebudowę istniejących i budowę nowych systemów ciepłowniczych na obszarze Szczecina, gdzie głównym źródłem zaopatrywania mieszkańców w energię cieplną jest miejski system ciepłowniczy dostarczający niemal połowę ciepła zużywanego przez szczecinian. W planach jest budowa blisko 3 kilometrów sieci ciepłowniczej i modernizacja 22 kilometrów istniejącej. Inwestycja warta blisko 70 mln zł z dofinasowaniem nieco ponad 35,6 mln zł będzie realizowana do października 2022 r.

Kolejna inwestycja z unijnym dofinansowaniem to przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Podjuchy do miejskiej sieci ciepłowniczej. W tym celu wybudowane zostaną blisko 4 kilometry sieci ciepłowniczej. Wartość projektu to ponad 17,7 mln zł, z czego unijna dotacja to niewiele ponad 6,1 mln zł. Nowa sieć ma być gotowa do końca 2019 r.

Z kolei ponad 11,1 mln zł pochłonie rozbudowa systemu ciepłowniczego w rejonach ulic: Duńska, Szczecińska, Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli zlokalizowanych w Warzymicach (dotacja w tym przypadku to blisko 5,9 mln zł). Termin jej realizacji minie z ostatnim dniem 2020 r.

Ostatnia inwestycja obejmie przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego osiedla planowanego w rejonie ulic Szosa Polska i Policka. Chodzi o budowę nowej infrastruktury przesyłowej łączącej osiedle Wrzosowe Wzgórze. Inwestycja ma być ukończona pod koniec 2020 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 16 mln zł, z czego dotacja to prawie 10,2 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył ocenę wniosków pozakonkursowych na unijne dofinansowanie dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności systemów ciepłowniczych.

Do Funduszu złożono 70 wniosków, dla których mechanizmem koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Fundusz pozytywnie ocenił 69 projektów mających na celu budowę lub przebudowę systemów ciepłowniczych, budowę przyłączy do budynków i instalacji węzłów indywidualnych, budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, mające na celu likwidację źródeł niskiej emisji. (PAP)