Zalesienie działki rolnej

Środowisko

Zasadniczym przedmiotem komentarza jest omwienie wymogw prawnych niezbędnych do przeprowadzenia zalesienia działki rolnej, przede wszystkim omwienie właściwych procedur administracyjnych....

07.09.2009

Nadmiar azotanów w wodzie.

Środowisko

Nadmiar azotanw wykrywa się obecnie w wodach podziemnych z terenw intensywnie wykorzystywanych rolniczo. Jony NO3- są niebezpieczne dla niemowląt, powodując methemoglobinę, w przypadku osb dorosłych...

17.08.2009

Zapobieganie i naprawa szkód w środowisku cz. III

Środowisko

Artykuł 11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z pźn. zm.)- dalej u.z.sz.ś.n., określa zasady zachowania podmiotu korzystającego...

13.07.2009

Własność złóż kopalin i użytkowanie górnicze

Środowisko

Zasadniczym zagadnieniem przedmiotowego komentarza jest wyjaśnienie pojęcia własności złż kopalin i zasad uzyskiwania prawa użytkowania grniczego. W komentarzu wyjaśnione są podstawowe definicje...

29.06.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski