Zasady udostępniania lasów - zakaz wstępu do lasu

Środowisko

Przepisy ustawy o lasach określają m.in. zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobw leśnych. W ramach tych przepisw znalazły się przepisy określające zasady udostępniania lasw. I tak, ludności...

06.10.2008

Roboty ziemne i budowlane a stosunki wodne

Środowisko

Właściciel gruntu, co do zasady, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źrdeł - ze szkodą dla...

08.09.2008

Melioracje wodne - rola i zadania marszałka województwa

Środowisko

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Regulacja stosunków...

25.08.2008