Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska

Środowisko

Analiza dotyczy opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Autor opisał charakter prawny przedmiotowej opłaty, zasady oraz organy uprawnione do jej nakładania, jak rwnież tryb dotyczący...

31.05.2010

Procedura postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Środowisko

Azbest jest substancją stwarzającą szczeglne zagrożenie dla środowiska, co zostało jednoznacznie wskazane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r....

17.05.2010

Składowanie odpadów

Środowisko

Artykuł to obszerny materiał dotyczący prawnych i technicznych wymagań w zakresie składowania odpadw. Szczegłowo opisuje kolejne fazy funkcjonowania składowiska. W fazie lokalizacji skupiono się...

03.05.2010