Stwierdzenie legalności pochodzenia zwierząt

Środowisko

W komentarzu omwiony został zakres obowiązku rejestracji zwierząt, sposb wypełnienia tego obowiązku oraz sankcje za jego niedopełnienie. Przedstawiono sposb prowadzenia rejestru zwierząt oraz wymogi...

05.10.2009

Zalesienie działki rolnej

Środowisko

Zasadniczym przedmiotem komentarza jest omwienie wymogw prawnych niezbędnych do przeprowadzenia zalesienia działki rolnej, przede wszystkim omwienie właściwych procedur administracyjnych....

07.09.2009

Nadmiar azotanów w wodzie.

Środowisko

Nadmiar azotanw wykrywa się obecnie w wodach podziemnych z terenw intensywnie wykorzystywanych rolniczo. Jony NO3- są niebezpieczne dla niemowląt, powodując methemoglobinę, w przypadku osb dorosłych...

17.08.2009