Czy wędkarze mogą płoszyć kormorany?

Środowisko

Czy wędkarze mogą płoszyć kormorany? Czy muszą posiadać odpowiednie zezwolenia na ich płoszenie? Powodem ich płoszenia jest problem zjadania ryb.

27.12.2010

Spada liczba wytwarzanych w Polsce odpadów

Środowisko

Na koniec 2010 roku dostaliśmy z Ministerstwa Środowiska dane statystyczne za cały 2009 rok, dotyczące odpadw. W 2009 r. całkowita ilość wytworzonych odpadw (z wyłączeniem odpadw komunalnych)...

27.12.2010

Zarabiamy na klimacie

Środowisko

Ocieplanie budynkw użyteczności publicznej, a przez to oszczędność energii ten cel zasilą środki z kolejnej podpisanej przez Polskę umowy o handlu jednostkami emisji AAU. Transakcje z japońską...

15.12.2010

Czy przedsiębiorstwa chcą działać proekologicznie?

Środowisko

Duże przedsiębiorstwa rzadziej deklarują podejmowanie jakichkolwiek działań proekologicznych w ramach podstawowej działalności, jednak częściej wskazują na znaczenie swojej roli społecznej- wynika z...

13.12.2010

Eksperci: polskie ciepłownictwo zagrożone

Środowisko

Jeżeli nie uda się przekonać Komisji Europejskiej do wprowadzenia odrębnych benchmarkw dla gazu ziemnego, ropy oraz węgla kamiennego lub specjalnego wskaźnika korygującego istotnych przy uzyskiwaniu...

06.12.2010