Miliony dla Milanówka

Środowisko

Milanwek otrzyma ponad 24 mln unijnego dofinansowania na realizację projektu Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanwek. Dzisiaj w obecności...

14.11.2011

Czworokąt wyszehradzki- ministrów środowiska

Środowisko

Wsplne stanowisko dotyczące, m.in. wizji w sprawie zmian klimatu, struktury nowej polityki finansowej UE i polityki spjności, działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz wymiany doświadczeń z...

11.11.2011

Planowanie na rzecz różnorodności biologicznej

Środowisko

W Warszawie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja Planowanie na rzecz rżnorodności biologicznej, zorganizowana w ramach polskiego Przewodnictwa w Radzie UE przez Generalną Dyrekcję Ochrony...

10.11.2011

Moskiewskie rozmowy klimatyczne

Środowisko

Andrzej Kraszewski, minister środowiska stojący na czele polskiej delegacji wraz z Connie Hedegaard, Komisarz UE ds. działań klimatycznych wzięli udział w Moskwie w spotkaniach poświęconych tematyce...

04.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski